මාධ්‍යවිකි:Syntaxhighlight-enclose-category

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Pages using deprecated enclose attributes

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Syntaxhighlight-enclose-category" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි