විකිපොත්:අපේක්ෂිත රොබෝවරු

Wikibooks වෙතින්
භූමිකාව උදාහරණය (හෝ වත්මන්)
ප්‍රකාශ ස්වයංක්‍රීයව අත්සන් තැබීම w:User:SineBot

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]