විකිපොත්:පරිපාලකවරු/Former

Wikibooks වෙතින්

හිටපු පරිපාලකවරු[සංස්කරණය]

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත