විකිපොත්:පරිපාලකවරු

Wikibooks වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පරිපාලකවරු

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see #Inactive administrators
User Group(s) Appointed Time Zone Babel/Other notes
NONE

Inactive

User Group Appointed Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

Notes

For nominees

 • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
 • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

For new sysops

 • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
 • See also Wikibooks:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

Requests for administrator rights

Presa de decissions.png


බිඟුවා

Hi, I’m බිඟුවා(Binguwa) & I have been in Sinhala wikibooks from 06 Feb 2010. Currently we are having more than 190 books. But I have noticed that most of the books are not match with Wikibooks. They seems to be kept be in Wikisource. It seems we need a guide now. But we don't have an administrator or active member for a help or guide. If something has gone wrong no one has to fix that. So I would like to make a request on adminship(sysop) of here to serve Sinhala Wikibooks. Some of the works I have done for Sinhala Wikibooks:

 • Created a localized logo & applied for our wikibooks
 • Initiated & completed of creating විෂයය & විෂයය සාකච්ඡාව namespaces
 • Categorized & categorizing books.
 • Created Main Page
 • made more than 500 edits
 • welcoming new users

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Done. --Mav 01:57, 5 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Support

 1. Symbol support vote.svg Support Lahirulk 05:08, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී) I support Binguwa. I know him from wiktionary and I am sure that he will do a good job in wikibooks as well.
 2. Symbol support vote.svg Support --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 10:20, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී) මම බිඟුවාට සහාය දක්වමි. ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම විකිපොත් සඳහා කැපවී, අනතිමානී සේවයක් කරනු නොඅනුමාන ය.
 3. Symbol support vote.svg Support -- Singhalawap 17:37, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 4. Symbol support vote.svg Support Lee 13:45, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 5. I don't know if I'd qualify to vote, but you certainly have my Symbol support vote.svg Moral Support if not! :) Kylu 15:22, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Oppose

Abstainකරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛණගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.

Randeer

Hi, I’m Randeer & I have been in Sinhala wikibooks from 27 Dec 2014. Currently we are having more than 190 books. But I have noticed that most of the books are not match with Wikibooks. They seems to be kept be in Wikisource. It seems we need a guide now. But our only administrator බිඟුවා is currently inactive. If something has gone wrong, no one has to fix that. So I would like to make a request on adminship(sysop) of here to serve Sinhala Wikibooks. Some of the works I have done for Sinhala Wikibooks:

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Support

Oppose

Abstain

Lee

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I see that at the moment there are no active administrator here on this project. I most likely will not have the free time to be a full time administrator for this project as well on the long run. However I would like to act as an administrator (sysop) until we vote a permanent sysop.

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

 • Vote starts: instantly
 • Vote ends: 24:00, 22 පෙබරවාරි 2017 (යූටීසී)
 • Vote created: Lee (සාකච්ඡාව) 06:06, 15 පෙබරවාරි 2017 (යූටීසී)

Support

Oppose

Abstain

See also

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පරිපාලකවරු&oldid=11064" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි