විකිපොත්:Featured books/Templates

Wikibooks වෙතින්

This page contains {{Goodbook}} templates for the featured books. These templates can be used on the main page to advertise these books. The templates can be edited here and included in other locations.

New featured books[සංස්කරණය]

Humanities[සංස්කරණය]

Languages[සංස්කරණය]

Social sciences[සංස්කරණය]

Science, mathematics, and engineering[සංස්කරණය]

Computing[සංස්කරණය]

Miscellaneous and recreational activities[සංස්කරණය]

Wikijunior[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Featured_books/Templates&oldid=17860" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි