Jump to content

විකිපොත්:කෝපි කඩේ

මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්
(විකිපොත්:Reading room/සාමාන්‍ය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කෝපි කඩේ
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට


විකි මූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන ගිය/ගෙන යමින් සිටින පොත්[සංස්කරණය]

මේ ලැයිස්තුව වෙන තැනකට ගෙනයමු නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 07:55, 10 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply
විකිපීඩියාවේ "විකි ව්‍යාපෘති" වාගේ දෙයක් මෙතැනට හොඳ නැත් ද? -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:22, 15 පෙබරවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

විකිමූලාශ්‍ර වලට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

මෙහි ඇති බොහෝ පොත් ඇත්තටම තිබිය යුත්තේ විකිමූලාශ්‍ර වල නේද? ඔන්න මම වැඩේ පටන් ගත්තා.

--Lee (සාකච්ඡාව) 12:39, 1 ඔක්තෝබර් 2017 (යූටීසී)Reply

--Lee (සාකච්ඡාව) 08:13, 29 නොවැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply

ඔබ හරියට හරි. විකිපොත් අඩවියේ තියෙන පොත්වලින් බහුතරයක් යා යුත්තේ විකිමූලාශ්‍ර වෙතට. මේ පියවරට මුල පිරීම ගැන ස්තුතියි! --Anandawardhana (සාකච්ඡාව) 02:07, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply
තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විකිමූලාශ්‍ර සිංහල අඩවියක් තවම හරියට නෑ. meta:Requests for new languages/Wikisource Sinhala වෙතට ගිහින් අදහස් දැක්වීමෙන් උදව් විය හැකියි නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 07:30, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply
ස්තුතියි. මම ඊට සහාය පළ කරමින් අදහස් දැක්වීමක් දැන් පළ කළා. --Anandawardhana (සාකච්ඡාව) 10:32, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply
තවමත් මේ ගැන අවසාන තීරණයක් ගෙන නොමැත. හැකි අය ඉහත ලින්ක් එක භාවිතා කර අදහස් දක්වන්න. Lee (සාකච්ඡාව) 15:47, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
සිංහල ව්‍යාපෘති වසා දමන්න ආශාවෙන් ඉන්න "ශ්‍රී ලාංකිකයෝ" සෙට් එක මට පුද්ගලිකවත් පහර ගසන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ meta:Requests for new languages/Wikisource Sinhala වෙතට ගොස් කියවා බලන්න. Lee (සාකච්ඡාව) 15:21, 30 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)Reply
තවමත් සාකච්ඡාව අවසාන වී නොමැත. ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතා අපට සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි හැඩයි. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:21, 15 පෙබරවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

වරපත් ප්‍රශ්නය[සංස්කරණය]

මෙහි තිබෙන බොහෝ පොත් විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන යා යුතු ඒවා. නමුත් බොහෝ ඒවා වල වරපත් වැරදියි නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 11:13, 6 ජූනි 2019 (යූටීසී)Reply

මෙම ගැටළුව ද තවම විසඳී නොමැත. Lee (සාකච්ඡාව) 15:49, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
වරපත් පිළිබඳ දැනුම ඇති පරිශීලක සහායක් තවමත් බලාපොරොත්තු වෙමි. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:57, 1 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply
මේ පිළිබඳව තවමත් සහායක් බලාපොරොත්තු වෙමි. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:20, 15 පෙබරවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

ගුත්තිල කාව්‍ය[සංස්කරණය]

ගුත්තිල කාව්‍ය ලෙස විකිපොත් වෙත එක් කර ඇති පොත නම් "වී.ඩී. ද ලැනරෝල" මහතාගේ ප්‍රකාශනයක් වාගේ නේද? නමුත් "ගුත්තිල කාව්‍යය" කියන්නේ ඉතා පැරණි පොතක් නේ. මේකේ කතෘ හිමිකම් කොහොම වෙනවාද කියල තේරුමක් තියෙන කෙනෙක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කො! --Lee (සාකච්ඡාව) 04:27, 19 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply

මේ ගැන වැඩිදුර උපදෙස් අවශ්‍යයි. Lee (සාකච්ඡාව) 15:50, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
කවි ටික පමණක් තබා ගැනීමට කිසිම තහනමක් තිබිය නොහැකියි නේද? -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:59, 1 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply
මේ පැත්තේ කවුරුහරි ආවොත් මේක ගැන පොඩි අදහසක් ලියලා යන්න. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:19, 15 පෙබරවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

Bot policy[සංස්කරණය]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable) or bots that fix double redirects. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. If you use or prefer to use a dedicated project page for handling bot flag requests, that is also acceptable. Please read the text at Meta-Wiki before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. Thank you for your consideration. --Rschen7754 03:12, 4 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply

I have no objections. Do we need to do something regarding this or can you help us get started? Lee (සාකච්ඡාව) 15:54, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
User:Lee A steward set this up today. Do you want to have bot requests (that don't fall under the global bot criterion) made on this page? --Rschen7754 06:09, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
Well, I want there to be an archive bot running on this project. That won't come under global bot criterion; right? Lee (සාකච්ඡාව) 06:34, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
Yes, that would not be a global bot. Do you want to have such requests made on this page or somewhere else? --Rschen7754 16:05, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
I guess it's better to have a separate page for bot flag requests. Lee (සාකච්ඡාව) 05:14, 23 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
User:Lee What page should the requests be made at? --Rschen7754 01:02, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply
විකිපොත්:අවසර ඉල්ලීම්, would be fine. Lee (සාකච්ඡාව) 02:42, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply
Thanks, I have added the standard text but feel free to adjust. --Rschen7754 06:38, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your Community[සංස්කරණය]

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 16:25, 14 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review Committee[සංස්කරණය]

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca(_AT_)wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal(_AT_)wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

ඉහත පණිවිඩය සඳහා ලේඛන සංරක්ෂණයට අවශ්‍ය දිනය සලකුණු කිරීම සඳහා මෙම සටහන තබන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:23, 22 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply

Community Wishlist Survey 2023 opens in January[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

(There is a translatable version of this message on MetaWiki)

Hello

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Thank you! Community Tech, STei (WMF) 16:44, 15 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[සංස්කරණය]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Your wiki will be in read only soon[සංස්කරණය]

Trizek (WMF) (සාකච්ඡාව) 21:20, 27 පෙබරවාරි 2023 (යූටීසී)Reply

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[සංස්කරණය]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[සංස්කරණය]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 19:00, 26 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)Reply

Selection of the U4C Building Committee[සංස්කරණය]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 04:20, 27 මැයි 2023 (යූටීසී)

Announcing the new Elections Committee members[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 17:59, 28 ජූනි 2023 (යූටීසී)Reply

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[සංස්කරණය]

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 15:35, 28 අගෝස්තු 2023 (යූටීසී)Reply

== Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee ==[සංස්කරණය]

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

Review and comment on the 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

Please review and comment on the Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package from now until 29 October 2023. The selection rules package was based on older versions by the Elections Committee and will be used in the 2024 Board of Trustees selection. Providing your comments now will help them provide a smoother, better Board selection process. More on the Meta-wiki page.

Best,

Katie Chan
Chair of the Elections Committee

01:12, 17 ඔක්තෝබර් 2023 (යූටීසී)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?[සංස්කරණය]

Read this in your languagePlease help translate to your language • Please tell other users about these changes

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

Global preferences

If you prefer keeping the current skin select "Vector legacy (2010)" on the appearance tab of the global preferences and save the change. We encourage you to give the new skin a try, though.

Since I last came to you with this question, many things have changed. The skin is now the default on most Wikipedias, and all logos are done! We have also made some tweaks in the skin itself. Below is the text I've sent to you once, but I'm sending it again, just slightly edited, for those who haven't seen it.

If you know what this is about, jump straight to the section "Our plan":

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy as a local (but not global) preference. Logged-in users can at any time switch to any other skin. No changes are expected for these skins.

About the skin[සංස්කරණය]

Slides to our Wikimania 2022 presentation. You may also listen to the recording on YouTube (in English).

[Why is a change necessary] When the current default skin was created, it reflected the needs of the readers and editors as these were 14 years ago. Since then, new users have begun using the Internet and Wikimedia projects in different ways. The old Vector does not meet their needs.

[Objective] The objective for the Vector 2022 skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It introduces a series of changes that aim to improve problems new and existing readers and editors were having with the old skin. It draws inspiration from previous user requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. The PHP code in the other available skins has been reduced by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes in a nutshell] The skin introduces changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The limited width and pin-able menus allow to adjust the interface to the screen size, and focus on editing or reading. Logged-in and logged-out users may use a toggle button to keep the full width, though.
 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jump to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the tested wikis.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Customize this skin] It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out the repository for a list of currently available customizations and changes, or add your own.

Our plan[සංස්කරණය]

If no large concerns are raised, we plan on deploying on 31 October. If you'd like to ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please comment in any language. If this is the first comment to my message, make sure to ping me. We will gladly answer! Also, check out our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (කතාබහ) 23:52, 18 ඔක්තෝබර් 2023 (යූටීසී)Reply

මේක අපේ අනෙක් ව්‍යාපෘතිවල නිතර සංස්කරණය කරන අයට නම් කරදරයක් වුනා. වාතයක් වාගෙ නම් කරන්න තියෙන හොඳම දේ අර කියල තියෙන විදිහට "Vector legacy (2010)" දාගන්න එක. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:00, 19 ඔක්තෝබර් 2023 (යූටීසී)Reply

Vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to announce that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter is now open. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll now through 2 February 2024. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C Charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 18:07, 19 ජනවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

Last days to vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to remind you that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) charter will close on 2 February 2024. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 17:00, 31 ජනවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

Announcing the results of the UCoC Coordinating Committee Charter ratification vote[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

Thank you everyone for following the progress of the Universal Code of Conduct. I am writing to you today to announce the outcome of the ratification vote on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter. 1746 contributors voted in this ratification vote with 1249 voters supporting the Charter and 420 voters not. The ratification vote process allowed for voters to provide comments about the Charter.

A report of voting statistics and a summary of voter comments will be published on Meta-wiki in the coming weeks.

Please look forward to hearing about the next steps soon.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 18:23, 12 පෙබරවාරි 2024 (යූටීසී)Reply

Report of the U4C Charter ratification and U4C Call for Candidates now available[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am writing to you today with two important pieces of information. First, the report of the comments from the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter ratification is now available. Secondly, the call for candidates for the U4C is open now through April 1, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Per the charter, there are 16 seats on the U4C: eight community-at-large seats and eight regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 16:25, 5 මාර්තු 2024 (යූටීසී)Reply

මේ සිද්දිය අපට කොපමණ වැදගත් ද කියා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා ද? -- Lee (සාකච්ඡාව) 02:31, 6 මාර්තු 2024 (යූටීසී)Reply

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2024 Selection[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

This year, the term of 4 (four) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats.

The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Board Governance Committee created a Board Selection Working Group from Trustees who cannot be candidates in the 2024 community- and affiliate-selected trustee selection process composed of Dariusz Jemielniak, Nataliia Tymkiv, Esra'a Al Shafei, Kathy Collins, and Shani Evenstein Sigalov [3]. The group is tasked with providing Board oversight for the 2024 trustee selection process, and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4].

Here are the key planned dates:

 • May 2024: Call for candidates and call for questions
 • June 2024: Affiliates vote to shortlist 12 candidates (no shortlisting if 15 or less candidates apply) [5]
 • June-August 2024: Campaign period
 • End of August / beginning of September 2024: Two-week community voting period
 • October–November 2024: Background check of selected candidates
 • Board's Meeting in December 2024: New trustees seated

Learn more about the 2024 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page, and make your plan.

Election Volunteers

Another way to be involved with the 2024 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page.

Best regards,

Dariusz Jemielniak (Governance Committee Chair, Board Selection Working Group)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] Even though the ideal number is 12 candidates for 4 open seats, the shortlisting process will be triggered if there are more than 15 candidates because the 1-3 candidates that are removed might feel ostracized and it would be a lot of work for affiliates to carry out the shortlisting process to only eliminate 1-3 candidates from the candidate list.

MPossoupe_(WMF)19:56, 12 මාර්තු 2024 (යූටීසී)Reply

Vote now to select members of the first U4C[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

I am writing to you to let you know the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is open now through May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 20:19, 25 අප්‍රේල් 2024 (යූටීසී)Reply

Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC[සංස්කරණය]

Hello all,

The next language community meeting is scheduled in a few weeks - May 31st at 16:00 UTC. If you're interested, you can sign up on this wiki page.

This is a participant-driven meeting, where we share language-specific updates related to various projects, collectively discuss technical issues related to language wikis, and work together to find possible solutions. For example, in the last meeting, the topics included the machine translation service (MinT) and the languages and models it currently supports, localization efforts from the Kiwix team, and technical challenges with numerical sorting in files used on Bengali Wikisource.

Do you have any ideas for topics to share technical updates related to your project? Any problems that you would like to bring for discussion during the meeting? Do you need interpretation support from English to another language? Please reach out to me at ssethi(__AT__)wikimedia.org and add agenda items to the document here.

We look forward to your participation!

MediaWiki message delivery 21:22, 14 මැයි 2024 (යූටීසී)Reply

Feedback invited on Procedure for Sibling Project Lifecycle[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear community members,

The Community Affairs Committee (CAC) of the Wikimedia Foundation Board of Trustees invites you to give feedback on a draft Procedure for Sibling Project Lifecycle. This draft Procedure outlines proposed steps and requirements for opening and closing Wikimedia Sibling Projects, and aims to ensure any newly approved projects are set up for success. This is separate from the procedures for opening or closing language versions of projects, which is handled by the Language Committee or closing projects policy.

You can find the details on this page, as well as the ways to give your feedback from today until the end of the day on June 23, 2024, anywhere on Earth.

You can also share information about this with the interested project communities you work with or support, and you can also help us translate the procedure into more languages, so people can join the discussions in their own language.

On behalf of the CAC,

RamzyM (WMF) 02:24, 22 මැයි 2024 (යූටීසී)Reply

Announcing the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello,

The scrutineers have finished reviewing the vote results. We are following up with the results of the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) election.

We are pleased to announce the following individuals as regional members of the U4C, who will fulfill a two-year term:

 • North America (USA and Canada)
 • Northern and Western Europe
 • Latin America and Caribbean
 • Central and East Europe (CEE)
 • Sub-Saharan Africa
 • Middle East and North Africa
 • East, South East Asia and Pacific (ESEAP)
 • South Asia

The following individuals are elected to be community-at-large members of the U4C, fulfilling a one-year term:

Thank you again to everyone who participated in this process and much appreciation to the candidates for your leadership and dedication to the Wikimedia movement and community.

Over the next few weeks, the U4C will begin meeting and planning the 2024-25 year in supporting the implementation and review of the UCoC and Enforcement Guidelines. Follow their work on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 08:14, 3 ජූනි 2024 (යූටීසී)Reply

The final text of the Wikimedia Movement Charter is now on Meta[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hi everyone,

The final text of the Wikimedia Movement Charter is now up on Meta in more than 20 languages for your reading.

What is the Wikimedia Movement Charter?

The Wikimedia Movement Charter is a proposed document to define roles and responsibilities for all the members and entities of the Wikimedia movement, including the creation of a new body – the Global Council – for movement governance.

Join the Wikimedia Movement Charter “Launch Party”

Join the “Launch Party” on June 20, 2024 at 14.00-15.00 UTC (your local time). During this call, we will celebrate the release of the final Charter and present the content of the Charter. Join and learn about the Charter before casting your vote.

Movement Charter ratification vote

Voting will commence on SecurePoll on June 25, 2024 at 00:01 UTC and will conclude on July 9, 2024 at 23:59 UTC. You can read more about the voting process, eligibility criteria, and other details on Meta.

If you have any questions, please leave a comment on the Meta talk page or email the MCDC at mcdc@wikimedia.org.

On behalf of the MCDC,

RamzyM (WMF) 08:44, 11 ජූනි 2024 (යූටීසී)Reply

Voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is now open – cast your vote[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello everyone,

The voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is now open. The Wikimedia Movement Charter is a document to define roles and responsibilities for all the members and entities of the Wikimedia movement, including the creation of a new body – the Global Council – for movement governance.

The final version of the Wikimedia Movement Charter is available on Meta in different languages and attached here in PDF format for your reading.

Voting commenced on SecurePoll on June 25, 2024 at 00:01 UTC and will conclude on July 9, 2024 at 23:59 UTC. Please read more on the voter information and eligibility details.

After reading the Charter, please vote here and share this note further.

If you have any questions about the ratification vote, please contact the Charter Electoral Commission at cec@wikimedia.org.

On behalf of the CEC,

RamzyM (WMF) 10:51, 25 ජූනි 2024 (යූටීසී)Reply

Voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is ending soon[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello everyone,

This is a kind reminder that the voting period to ratify the Wikimedia Movement Charter will be closed on July 9, 2024, at 23:59 UTC.

If you have not voted yet, please vote on SecurePoll.

On behalf of the Charter Electoral Commission,

RamzyM (WMF) 03:45, 8 ජූලි 2024 (යූටීසී)Reply

U4C Special Election - Call for Candidates[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

A special election has been called to fill additional vacancies on the U4C. The call for candidates phase is open from now through July 19, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications in the special election for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

In this special election, according to chapter 2 of the U4C charter, there are 9 seats available on the U4C: four community-at-large seats and five regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement. No more than two members of the U4C can be elected from the same home wiki. Therefore, candidates must not have English Wikipedia, German Wikipedia, or Italian Wikipedia as their home wiki.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

In cooperation with the U4C,

-- Keegan (WMF) (talk) 00:02, 10 ජූලි 2024 (යූටීසී)Reply

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:කෝපි_කඩේ&oldid=27386" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි