විකිපොත්:කෝපි කඩේ

Wikibooks වෙතින්
(විකිපොත්:Reading room/General වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කෝපි කඩේ
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට


විකි මූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන ගිය/ගෙන යමින් සිටින පොත්[සංස්කරණය]

විකිමූලාශ්‍ර වලට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

මෙහි ඇති බොහෝ පොත් ඇත්තටම තිබිය යුත්තේ විකිමූලාශ්‍ර වල නේද? ඔන්න මම වැඩේ පටන් ගත්තා.

--Lee (සාකච්ඡාව) 12:39, 1 ඔක්තෝබර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

--Lee (සාකච්ඡාව) 08:13, 29 නොවැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබ හරියට හරි. විකිපොත් අඩවියේ තියෙන පොත්වලින් බහුතරයක් යා යුත්තේ විකිමූලාශ්‍ර වෙතට. මේ පියවරට මුල පිරීම ගැන ස්තුතියි! --Anandawardhana (සාකච්ඡාව) 02:07, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]
තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විකිමූලාශ්‍ර සිංහල අඩවියක් තවම හරියට නෑ. meta:Requests for new languages/Wikisource Sinhala වෙතට ගිහින් අදහස් දැක්වීමෙන් උදව් විය හැකියි නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 07:30, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]
ස්තුතියි. මම ඊට සහාය පළ කරමින් අදහස් දැක්වීමක් දැන් පළ කළා. --Anandawardhana (සාකච්ඡාව) 10:32, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]
තවමත් මේ ගැන අවසාන තීරණයක් ගෙන නොමැත. හැකි අය ඉහත ලින්ක් එක භාවිතා කර අදහස් දක්වන්න. Lee (සාකච්ඡාව) 15:47, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
සිංහල ව්‍යාපෘති වසා දමන්න ආශාවෙන් ඉන්න "ශ්‍රී ලාංකිකයෝ" සෙට් එක මට පුද්ගලිකවත් පහර ගසන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ meta:Requests for new languages/Wikisource Sinhala වෙතට ගොස් කියවා බලන්න. Lee (සාකච්ඡාව) 15:21, 30 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

වරපත් ප්‍රශ්නය[සංස්කරණය]

මෙහි තිබෙන බොහෝ පොත් විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන යා යුතු ඒවා. නමුත් බොහෝ ඒවා වල වරපත් වැරදියි නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 11:13, 6 ජූනි 2019 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙම ගැටළුව ද තවම විසඳී නොමැත. Lee (සාකච්ඡාව) 15:49, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
වරපත් පිළිබඳ දැනුම ඇති පරිශීලක සහායක් තවමත් බලාපොරොත්තු වෙමි. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:57, 1 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

ගුත්තිල කාව්‍ය[සංස්කරණය]

ගුත්තිල කාව්‍ය ලෙස විකිපොත් වෙත එක් කර ඇති පොත නම් "වී.ඩී. ද ලැනරෝල" මහතාගේ ප්‍රකාශනයක් වාගේ නේද? නමුත් "ගුත්තිල කාව්‍යය" කියන්නේ ඉතා පැරණි පොතක් නේ. මේකේ කතෘ හිමිකම් කොහොම වෙනවාද කියල තේරුමක් තියෙන කෙනෙක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කො! --Lee (සාකච්ඡාව) 04:27, 19 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

මේ ගැන වැඩිදුර උපදෙස් අවශ්‍යයි. Lee (සාකච්ඡාව) 15:50, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
කවි ටික පමණක් තබා ගැනීමට කිසිම තහනමක් තිබිය නොහැකියි නේද? -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:59, 1 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Vote for Election Compass Statements[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) 21:01, 27 ජූලි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Bot policy[සංස්කරණය]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable) or bots that fix double redirects. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. If you use or prefer to use a dedicated project page for handling bot flag requests, that is also acceptable. Please read the text at Meta-Wiki before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. Thank you for your consideration. --Rschen7754 03:12, 4 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

I have no objections. Do we need to do something regarding this or can you help us get started? Lee (සාකච්ඡාව) 15:54, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
User:Lee A steward set this up today. Do you want to have bot requests (that don't fall under the global bot criterion) made on this page? --Rschen7754 06:09, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
Well, I want there to be an archive bot running on this project. That won't come under global bot criterion; right? Lee (සාකච්ඡාව) 06:34, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
Yes, that would not be a global bot. Do you want to have such requests made on this page or somewhere else? --Rschen7754 16:05, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
I guess it's better to have a separate page for bot flag requests. Lee (සාකච්ඡාව) 05:14, 23 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
User:Lee What page should the requests be made at? --Rschen7754 01:02, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
විකිපොත්:අවසර ඉල්ලීම්, would be fine. Lee (සාකච්ඡාව) 02:42, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
Thanks, I have added the standard text but feel free to adjust. --Rschen7754 06:38, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

The 2022 Board of Trustees election Community Voting period is now open[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF)

ඉහත පණිවිඩය අද දින ලැබුණ එකකි. ලේඛන සංරක්ෂණය පහසු කිරීම සඳහා මෙම සටහන තබන ලදී.--Lee (සාකච්ඡාව) 11:30, 26 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Invitation to join the Movement Strategy Forum[සංස්කරණය]

Hello everyone,

The Movement Strategy Forum (MS Forum) is a multilingual collaborative space for all conversations about Movement Strategy implementation.

We are inviting all Movement participants to collaborate on the MS Forum. The goal of the forum is to build community collaboration, using an inclusive multilingual platform.

The Movement Strategy is a collaborative effort to imagine and build the future of the Wikimedia Movement. Anyone can contribute to the Movement Strategy, from a comment to a full-time project.

Join this forum with your Wikimedia account, engage in conversations, and ask questions in your language.

The Movement Strategy and Governance team (MSG) launched the proposal for the MS Forum in May 2022. There was a 2-month community review period, which ended on 24 July 2022. The community review process included several questions that resulted in interesting conversations. You can read the Community Review Report.

We look forward to seeing you at the MS Forum!

Best regards,

the Movement Strategy and Governance Team

User:MNadzikiewicz (WMF) 11:31, 29 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?[සංස්කරණය]

The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin[සංස්කරණය]

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?[සංස්කරණය]

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan[සංස්කරණය]

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 04:14, 22 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Invitation to attend “Ask Me Anything about Movement Charter” Sessions[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

During the 2022 Wikimedia Summit, the Movement Charter Drafting Committee (MCDC) presented the first outline of the Movement Charter, giving a glimpse on the direction of its future work, and the Charter itself. The MCDC then integrated the initial feedback collected during the Summit. Before proceeding with writing the Charter for the whole Movement, the MCDC wants to interact with community members and gather feedback on the drafts of the three sections: Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities (intentions statement). The Movement Charter drafts will be available on the Meta page here on November 14, 2022. Community wide consultation period on MC will take place from November 20 to December 18, 2022. Learn more about it here.

With the goal of ensuring that people are well informed to fully participate in the conversations and are empowered to contribute their perspective on the Movement Charter, three “Ask Me Anything about Movement Charter" sessions have been scheduled in different time zones. Everyone in the Wikimedia Movement is invited to attend these conversations. The aim is to learn about Movement Charter - its goal, purpose, why it matters, and how it impacts your community. MCDC members will attend these sessions to answer your questions and hear community feedback.

The “Ask Me Anything” sessions accommodate communities from different time zones. Only the presentation of the session is recorded and shared afterwards, no recording of conversations. Below is the list of planned events:

 • Asia/Pacific: November 4, 2022 at 09:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Chinese and Japanese.
 • Europe/MENA/Sub Saharan Africa: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Arabic, French and Russian.
 • North and South America/ Western Europe: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Spanish and Portuguese.

On the Meta page you will find more details; Zoom links will be shared 48 hours ahead of the call.

Call for Movement Charter Ambassadors

Individuals or groups from all communities who wish to help include and start conversations in their communities on the Movement Charter are encouraged to become Movement Charter Ambassadors (MC Ambassadors). MC Ambassadors will carry out their own activities and get financial support for enabling conversations in their own languages. Regional facilitators from the Movement Strategy and Governance team are available to support applicants with MC Ambassadors grantmaking. If you are interested please sign up here. Should you have specific questions, please reach out to the MSG team via email: strategy2030@wikimedia.org or on the MS forum.

We thank you for your time and participation.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

MNadzikiewicz (WMF) 15:33, 7 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your Community[සංස්කරණය]

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 16:25, 14 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review Committee[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

More languagesPlease help translate to your language

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca(_AT_)wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal(_AT_)wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

ඉහත පණිවිඩය සඳහා ලේඛන සංරක්ෂණයට අවශ්‍ය දිනය සලකුණු කිරීම සඳහා මෙම සටහන තබන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:23, 22 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:කෝපි_කඩේ&oldid=14229" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි