සක්‍රීය පරිශීලකයන් ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search
මෙය පසුගිය 30 දිනතුළ යම් ක්‍රියාකාරකමක් කළ පරිශීලකයන්ගේ ලැයිස්තුවකි.

ඔබ දකින්නේ පැය 11 ක්, මිනිත්තු 37 ක් සහ තත්පර 52 ක් දක්වා පැරණි විය හැකි මෙම පිටුවේ පූර්වාපේක්ෂිතව සංචිත අනුවාදයකි.

සක්‍රීය පරිශීලකයන් ලැයිස්තුව
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ක්‍රියාකාරී_පරිශීලකයන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි