ප්‍රවර්ගයන්ට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිලි ප්‍රලේඛනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 184 කි)
 2. Pages using DynamicPageList‏‎ (සාමාජිකයෝ 95 කි)
 3. Attention needed (allbooks)‏‎ (සාමාජිකයෝ 85 කි)
 4. සැඟවුණු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 85 කි)
 5. Template subpages‏‎ (සාමාජිකයෝ 82 කි)
 6. විෂයය:විෂයය අනුව පොත්/all books‏‎ (සාමාජිකයෝ 73 කි)
 7. Files with no machine-readable license‏‎ (සාමාජිකයෝ 67 කි)
 8. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 9. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 10. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 11. විෂයය‏‎ (සාමාජිකයෝ 50 කි)
 12. ප්‍රවර්ග යලි යොමු‏‎ (සාමාජිකයෝ 42 කි)
 13. ප්‍රංශ/සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 39 කි)
 14. User en‏‎ (සාමාජිකයෝ 39 කි)
 15. සිංහල හෝඩිය‏‎ (සාමාජිකයෝ 35 කි)
 16. පොත:Wikibooks Stacks/Templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 34 කි)
 17. Books by completion status/all books‏‎ (සාමාජිකයෝ 33 කි)
 18. Allbooks categories‏‎ (සාමාජිකයෝ 29 කි)
 19. විෂයය:විෂයය අනුව පොත්‏‎ (සාමාජිකයෝ 28 කි)
 20. විෂයය:සිංහල සාහිත්‍යය/all books‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 21. පොත:ප්‍රංශ‏‎ (සාමාජිකයෝ 20 කි)
 22. Pages using deprecated source tags‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 23. විකිමූලාශ්‍ර වෙත ගෙනයායුතු පොත්‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 24. පොත:ප්‍රංශ/Templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 25. විෂයය:විවිධ/all books‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 26. Pages with ignored display titles‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 27. සූචිගත නොකළ පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 28. උග්ගල් අලුත්නුවර‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 29. Internal link templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 15 කි)
 30. Possible-risk/use-count‏‎ (සාමාජිකයෝ 14 කි)
 31. අලුතෙන්ම පටන් ගත් පොත්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 32. පොත්‏‎ (සාමාජිකයෝ 13 කි)
 33. Metatemplates‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 34. User fr‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 35. පොත:Wikibooks Stacks/Shelves‏‎ (සාමාජිකයෝ 11 කි)
 36. Editintro templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 11 කි)
 37. විකිපොත්‏‎ (සාමාජිකයෝ 11 කි)
 38. C හා C++ සිංහලෙන්‏‎ (සාමාජිකයෝ 11 කි)
 39. පොත:Wikibooks Stacks/Allbooks categories‏‎ (සාමාජිකයෝ 10 කි)
 40. User es‏‎ (සාමාජිකයෝ 10 කි)
 41. Exclude in print‏‎ (සාමාජිකයෝ 10 කි)
 42. විෂයය:වෙනත් කාව්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 10 කි)
 43. Wikibooks namespace templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 10 කි)
 44. විෂයය:කතන්දර/all books‏‎ (සාමාජිකයෝ 9 කි)
 45. පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/Ancestry‏‎ (සාමාජිකයෝ 9 කි)
 46. සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 9 කි)
 47. ළමා කතා‏‎ (සාමාජිකයෝ 9 කි)
 48. විෂයය:සන්දේශ කාව්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 9 කි)
 49. සමාප්ත වීමට ආසන්න පොත්‏‎ (සාමාජිකයෝ 8 කි)
 50. Preload templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 8 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි