පරිවර්තනය කරන්න: License update vote

This election must be configured on the main wiki

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/1" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි