පරිවර්තනය කරන්න: Wikimedia Board of Trustees Election, 2009

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on the main wiki

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/17" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි