පරිවර්තනය කරන්න: විකීමීඩියා භාරකාර මණ්ඩල ජන්ද විමසීම, 2011

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on the main wiki

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි