පරිවර්තනය කරන්න: STV 2

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on test.wikipedia.org

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/360" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි