පරිවර්තනය කරන්න: TESTING T287859 - DO NOT VOTE

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on vote.wikimedia.org

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/363" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි