පරිවර්තනය කරන්න: II Poll for favorite fruit candidate

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on vote.wikimedia.org

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි