පරිවර්තනය කරන්න: Wikimedia Foundation Board Elections 2021

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on vote.wikimedia.org

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/368" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි