පරිවර්තනය කරන්න: විශ්ව චර්යා සංග්‍රහය බලාත්මක කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සහතික කිරීම

Jump to navigation Jump to search

This election must be configured on vote.wikimedia.org

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll/translate/378" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි