විෂයය:භාෂා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

< විෂයය අනුව පොත්

භාෂා
මෙම විෂයයෙහි පොත් භාෂා පිළිබඳව වේ. විදෙස් භාෂා ඉගෙනීම විශේෂයෙන්ම අරමුණු වේ. The study of individual modern and classical languages forms the backbone of the modern study of the humanities, while the scientific study of language is known as linguistics and is a social science. Since many areas of the humanities such as literature, history, and philosophy are based on language, changes in language can have a profound effect on the other humanities.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:විෂයය:භාෂා

Category:විෂයය:භාෂා/all booksCategory:Featured books


Associated Wikimedia for Languages
Commons Wikinews Wikipedia Wikiquote Wikisource Wikiversity Wiktionary
Gallery
Category
Category Article
Portal
Category
Page
Category
Category School
Portal
Category
Definition
Category
Media News Encyclopedia Quotes Texts Courses Dictionary
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:භාෂා&oldid=13069" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි