විෂයය:සමාජ විද්‍යා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

< පටුන

Social sciences.svg
සමාජ විද්‍යා
Books in this subject area deal with the social sciences, which include academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals.
Chart organisation.svg
උප කොටස්
Star*.svg
තෝරාගත් පොත්
{{{featuredbooks}}}
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:සමාජ_විද්‍යා&oldid=9200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි