සාකච්ඡාව:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය- තතුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වලට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය/තතුව වෙතට ගෙනගොස් ඇත. --Lee (සාකච්ඡාව) 14:24, 29 නොවැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]