සාකච්ඡාව:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-iii

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය/දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-iii වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 13:24, 14 දෙසැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]