සාකච්ඡාව:ධර්මප්‍රදීපිකාව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:ධර්මප්‍රදීපිකාව වෙතට ගෙනයන ලදී.--Lee (සාකච්ඡාව) 04:46, 18 මාර්තු 2018 (යූටීසී)