සාකච්ඡාව:බොධ්‍යාහාරකුලය හෙවත් දෙව වංශය - iii

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

වර්තමානයේ දේව වංශය කුල ධූරාවලිය තුළ පල්ලම් බැස්සේ ඇයි?[සංස්කරණය]

ශීු ලංකාවට විජයගෙන් එපිට විවිධ ජනවර්ග ආගමනය සිදුවුව ද රාජ්‍ය බලය අල්ලා ගැනීමටනොහැකි විය. ෂෙහාන් දිසානායක (සාකච්ඡාව) 07:24, 23 දෙසැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]