සාකච්ඡාව:ශෘං ගා රා ලං කා ර ය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබ විසින් කළ සේවය අති විශිෂ්ටයි. මෙය කාගේ සංස්කරණයක් ද කියා දැනගන්න පුළුවන් ද වසර ආදියත් සමග - Chiran — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය චිරාන් වින්ඩ්සර් (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 00:22, 21 සැප්තැම්බර් 2020‎ හිදී එක් කර ඇත

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:ශෘංගාරාලංකාරය වෙතට ගෙනයන ලදී.--Lee (සාකච්ඡාව) 14:02, 21 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]