සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර සිංහල[සංස්කරණය]

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 05:43, 3 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]