සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය-පටුන

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය/පටුන වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 16:17, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]