සාකච්ඡාව:සද්ධර්මාලඞකාරය - iv

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:සද්ධර්මාලඞකාරය/සද්ධර්මාලඞකාරය - iv වෙතට ගෙනයන ලදී.--Lee (සාකච්ඡාව) 14:53, 10 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]