සාකච්ඡාව:සැළලිහිණි සන්දේශය

Page contents not supported in other languages.
මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්

සැළලිහිණි සන්දේශයෙහි මේ සංස්කරණය උපුටාගෙන ඇත්තේ ඊ පොත් ගුල නමැති වෙබ් අඩෙවියෙනි. එහි සම්පූර්ණ සහ යාවත්කාල කෙරුණු සංස්කරණයක් එකී අඩෙවියෙහි පළ කර තිබේ. එකී සංස්කරණය නිකුත් ව ඇත්තේ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License යන බලපත්‍රය යටතේ බව එකී අඩෙවියේ සඳහන් වුව ද කිතගම විමලරතන නමැත්තකුගේ නමින් අනවසරයෙන් ද සාවද්‍ය අක්ෂර වින්‍යාසය සහිත ග්‍රන්ථ නාමයෙන් යුක්ත ව ද එය ම උපුටා wikibooks අඩෙවියෙහි පළ කර තිබෙනු දැක අදාළ සංස්කාරකවරුන්ගේ අවසරය සහිත ව එය නිවැරදි පිටුවෙහි ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු යොදන ලදි. ග්‍රන්ථ නාමය ද නිවැරදි කෙරිණි.

එම සංස්කරණයෙහි පසුබිමත් ක්‍රමවේදයත් දැනගැනීම සඳහා කරුණා කර අදාළ වෙබ් අඩෙවියේ පෙරවදන බලන්න. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Anandawardhana (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 15:20, 11 අප්‍රේල් 2011‎ හිදී එක් කර ඇත