සාකච්ඡාව:ස ඟ ස ර ණ

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

මේය ඉතා හොදි දිගටම කරන්න බුදු සරණි!!!!!! — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.134.122.212 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 11:32, 4 මාර්තු 2012‎ හිදී එක් කර ඇත

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ස_ඟ_ස_ර_ණ&oldid=11447" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි