සැකිල්ල:උපදෙස්/mirror/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1064611226 2022-01-09T08:10:22Z Q28
1060545362 2021-12-16T05:06:36Z Q28 +doc
938472782 2020-01-31T12:02:03Z Kateru Zakuro Undid revision 938472746 by [[Special:Contributions/Thienhau2003|Thienhau2003]] ([[User talk:Thienhau2003|talk]])
938472746 2020-01-31T12:01:48Z Kateru Zakuro
845836766 2018-06-14T13:40:58Z Ahecht Undid revision 845802563 by [[Special:Contributions/Dinoguy1000|Dinoguy1000]] ([[User talk:Dinoguy1000|talk]]) You broke the "mirror" option when creating a new sandbox
845802563 2018-06-14T07:22:57Z Dinoguy1000 [[WP:AES|←]]Redirected page to [[Template:Documentation]]
677977949 2015-08-26T17:55:57Z Ahecht rm namespace check
677966759 2015-08-26T16:29:04Z Ahecht Ahecht moved page [[Template:Create mirror]] to [[Template:Documentation/mirror]]: Intended for use by {{Documentation}}
677966416 2015-08-26T16:26:05Z Ahecht fix
677965951 2015-08-26T16:22:18Z Ahecht add namespace
677964660 2015-08-26T16:11:59Z Ahecht add comment
677964282 2015-08-26T16:09:03Z Ahecht create page
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:උපදෙස්/mirror/edithistory&oldid=15985" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි