සැකිල්ල:එළවළු

Wikibooks වෙතින්

Cookbook | Recipes | Ingredients | Vegetable

Usage[සංස්කරණය]

{{එළවළු}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{එළවළු|Sort key}}

Effect[සංස්කරණය]

  • This template uses the {{ingredient}} template to specify that the article is about an ingredient
  • It adds " | Vegetable" to the navigation field
  • Unless the parameter noincludecat is specified, the article is added to Category:Vegetables
    For example, {{එළවළු|noincludecat=no}} will not add the article to any categories

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:එළවළු&oldid=15153" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි