සැකිල්ල:පරිපාලක වික්ෂනරි

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මෙම පරිශීලකයා වික්ෂනරි හි පරිපාලකවරයෙකි. (වික්ෂනරි සත්‍යාපනය)