සැකිල්ල:පරිශීලක පරිපාලක

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Admin mop.PNG මෙම පරිශීලක විකි පොත්හි පරිපාලකවරයෙකි. (පරිපාලක සත්‍යාපනය)