සැකිල්ල:පරිශීලක පිරිමි

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මෙම පරිශීලකයා පිරිමියෙකි.