සැකිල්ල:ප්‍රංශ/සංවාද ලැයිස්තුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Usage[සංස්කරණය]

{{French/Dialogue list
 | a = Person A
 | b = Person B
 | Person A's French text | 
 | Person B's French text | 
 | Person A's French text | 
 | Person B's French text | 
 | …
 | audio = French/Dialogue/A conversation.ogg
}}