සැකිල්ල:බහුවචනය/doc

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යම් වචනයක බහුවචනය මෙහි සඳහන් නම් එම වචනය ලබා දේ. එසේ නැත්නම් එම වචනයම ලබා දේ.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:බහුවචනය/doc&oldid=13364" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි