සැකිල්ල:Category handler/blacklist

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Actual code of this blacklist:

</noinclude>{{if pagename
<!-- Start of blacklist -->

| Main Page = hide   <!-- Don't categorize the main page -->

<!-- Don't categorize userboxes in their own "template space" -->
| User:UBX/+ = hide 
| User talk:UBX/+ = hide 

| Wikibooks:Templates/* = hide   <!-- Don't categorize on its subpages -->

| /archiv* = hide   <!-- Don't categorize on /archive pages -->

<!-- End of blacklist -->
| page = {{{page|}}}   <!-- Never change this one, see the doc -->
}}<noinclude>
[තනන්න] Template-info.svg Template documentation
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Category_handler/blacklist&oldid=12072" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි