සැකිල්ල:Cookbook list/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2369386 2012-06-27T13:19:03Z Kri Created category again
2369367 2012-06-27T13:00:10Z Kri Added navigation parameter
2369366 2012-06-27T12:59:08Z Kri Created template
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cookbook_list/edithistory&oldid=19711" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි