සැකිල්ල:Dish/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2367754 2012-06-22T20:00:26Z Kri Undid revision 2365242 by [[Special:Contributions/Kri|Kri]] ([[User talk:Kri|discuss]])
2365242 2012-06-17T17:22:07Z Kri Bugfix
2365228 2012-06-17T17:03:27Z Kri Only one instance of {{Cookbook page type}} is needed
2365217 2012-06-17T16:57:28Z Kri Added note about noincludecat
2365181 2012-06-17T16:28:13Z Kri Do not include categories if this parameter is set
2365176 2012-06-17T16:19:15Z Kri Derived template from {{Diet}}
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Dish/edithistory&oldid=19717" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි