සැකිල්ල:Intersection link/url

Wikibooks වෙතින්

//si.wikibooks.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A:Dialog/do?verb=view&page=%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Intersection_link/view&c1=

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Intersection_link/url&oldid=18412" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි