සැකිල්ල:Mw-arg/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2001489 2010-12-16T14:31:36Z Adrignola consistency with {{mw-var}}
1768346 2010-04-22T03:43:25Z Adrignola recat
1637565 2009-10-02T18:19:19Z Adrignola Fixed category
1637563 2009-10-02T18:18:00Z Adrignola +category
1390700 2009-01-28T14:23:52Z Darklama adjust style
1390667 2009-01-28T12:55:59Z Darklama color highlight for mediawiki parameters/arguments
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Mw-arg/edithistory&oldid=16156" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි