සැකිල්ල:NPOV note/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3287268 2017-08-30T20:07:12Z Pi zero [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/178.42.242.178|178.42.242.178]] ([[User talk:178.42.242.178|talk]]) to last version by Pi zero
3287216 2017-08-30T19:15:29Z 178.42.242.178
3284820 2017-08-25T03:22:33Z Pi zero Rejected the last text change (by [[Special:Contributions/178.42.96.42|178.42.96.42]]) and restored revision 3247748 by 54.220.190.231 - why?
3284603 2017-08-24T11:04:46Z 178.42.96.42 Undid revision 3247748 by [[Special:Contributions/54.220.190.231|54.220.190.231]] ([[User talk:54.220.190.231|discuss]])
3247748 2017-07-30T06:07:17Z 54.220.190.231 Undid revision 3240380 by [[Special:Contributions/83.31.193.130|83.31.193.130]] ([[User talk:83.31.193.130|discuss]])
3240380 2017-07-01T11:55:39Z 83.31.193.130
2364257 2012-06-15T15:22:20Z Mabdul this template should be substituted per [[Wikibooks:Templates/User notices]]
1772592 2010-04-24T15:22:00Z Adrignola msg -> text parameter
1550673 2009-06-28T15:11:42Z Pi zero +category sort key
990264 2007-10-03T16:41:32Z Darklama used mbox, reworded some and added optional argument for a signature
322342 2005-12-29T23:29:11Z Yamamoto Ichiro
249271 2005-10-05T16:46:00Z Derbeth from Wikipedia
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:NPOV_note/edithistory&oldid=15674" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි