සැකිල්ල:Payoff matrix

Wikibooks වෙතින්
Left Right
Up 0, 0 0, 0
Down 0, 0 0, 0
Payoff matrix


This page was moved from. Its edit history can be viewed at සැකිල්ල:Payoff matrix/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Payoff_matrix&oldid=16953" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි