සැකිල්ල:Peoplepets/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2004766 2010-12-16T17:07:23Z Adrignola Protected "[[Template:Peoplepets]]": not to be edited by new users; is a demo, not a test page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
2004759 2010-12-16T17:02:53Z Adrignola rm link
2004754 2010-12-16T17:00:48Z Adrignola doc
2004752 2010-12-16T16:59:17Z Adrignola for help page
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Peoplepets/edithistory&oldid=16158" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි