සැකිල්ල:Peoplepetsd/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2004767 2010-12-16T17:07:31Z Adrignola Protected "[[Template:Peoplepetsd]]": not to be edited by new users; is a demo, not a test page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
2004755 2010-12-16T17:00:59Z Adrignola formatting
2004753 2010-12-16T17:00:20Z Adrignola for help page
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Peoplepetsd/edithistory&oldid=16160" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි