සැකිල්ල:Saved book/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

මෙම සැකිල්ල ගබඩාකොට ඇති පොත් සංග්‍රහ වල ඉහළින් ස්වයංක්‍රීයව එකතු වේ. මෙය මගින් පිටු Category:Collections ප්‍රවර්ගයට එකතු කිරීම සිදු කරයි. ඒ Wikibooks:Collections නම් උපසර්ගය සහිතව ඇති ප්‍රජා පොත් සංග්‍රහ සඳහා වෙයි.

Optional input[සංස්කරණය]

Input What it does
|cover-image= Select the default cover image for the book. Just give the file name (for example, |cover-image=Enrico Fermi 1943-49.jpg).
|cover-color= Select the default cover color for the book. Default color is "Lavender". Colors are those named in X11 color names or using the #RRGGBB format.
|text-color= Select the default cover text color for the book. Default color is black. Colors are those named in X11 color names or using the #RRGGBB format.
|title= The title of the book. (This is only used to give a preview of the book cover.)
|subtitle= The subtitle of the book (optional). (This is only used to give a preview of the book cover.)
|description= A description of the scope of the book.
|sort_as= The default sort key for the book.
|editor= For user books only. Specifies the editor of the book. By default this is the username.

භාවිතය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Saved_book/උපදෙස්&oldid=18918" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි