සැකිල්ල:Spam/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3389669 2018-03-16T17:43:39Z 83.28.79.252 Undid revision 3389637 by [[Special:Contributions/83.28.79.252|83.28.79.252]] ([[User talk:83.28.79.252|discuss]])
3389637 2018-03-16T17:02:04Z 83.28.79.252
2364278 2012-06-15T16:20:50Z Mabdul This template should be substituted per [[Wikibooks:Templates/User notices]]
2054535 2011-02-22T22:44:01Z Adrignola content formatting
1769142 2010-04-22T19:29:43Z Adrignola tmbox for talk page
1769140 2010-04-22T19:27:26Z Adrignola parameter msg -> text
1746391 2010-03-29T16:27:23Z Adrignola fixed link
1550682 2009-06-28T15:18:29Z Pi zero +category sort key
990106 2007-10-03T15:27:21Z Darklama used mbox, reworded and added optional argument for signature
664742 2006-11-27T09:10:25Z Herbythyme to more comprehensive polite warning - partly nicked from wp
554262 2006-08-10T22:57:13Z Hagindaz Clarification per VFD
322331 2005-12-29T23:26:55Z Yamamoto Ichiro
161336 2004-06-09T22:22:59Z Guanaco spam warning from Wikipedia
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Spam/edithistory&oldid=15676" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි