සැකිල්ල:Stage/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

This template displays a small image indicating a current stage of development.

භාවිතය[සංස්කරණය]

  • {{{1}}} should be 0% (), 25% (), 50% (), 75% (), or 100% ()
  • {{{2}}} optionally the date development stage was last reviewed

උදාහරණ[සංස්කරණය]

{{stage|25%|January 1, 2000}} provides 25% developed  as of January 1, 2000 (January 1, 2000)

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Stage/උපදෙස්&oldid=20883" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි