සැකිල්ල:Status

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
[edit] [විරේචනය කරන්න] Template documentation

This template places a book in a subcategory of Category:Books by completion status for users wanting to browse books by how far along they are and should be placed on a book's main page.

It also places a visual icon representing a book's completion state in the top-right corner of the book's main page. If you wish to suppress this icon's display, add a second parameter noicon to the template, as in {{status|XX%|noicon}}.

Usage[සංස්කරණය]

භාවිතය අදාළ ප්‍රවර්ගය
{{status|100%}} සමාප්ත වූ පොත්
{{status|75%}} සමාප්ත වීමට ආසන්න පොත්
{{status|50%}} අඩක් සමාප්ත වූ පොත්
{{status|25%}} කොටසක් දියුණු කළ පොත්
{{status|0%}} අලුතෙන්ම පටන් ගත් පොත්

See also[සංස්කරණය]

  • {{stage}} – adds an icon and an optional date to indicate the completion status of a page
  • {{decistage}} – adds an icon for a page's completion status using 10% divisions instead of 25%
  • {{alphabetical}} – adds a book to an alphabetical classification
  • {{subjects}} – classifies a book by subject matter
  • Help:Development stages
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Status&oldid=13281" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි