සැකිල්ල:Str endswith/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

This is the {{str endswith}} meta-template.

It returns "yes" if the first parameter ends with the second parameter. Both parameters are trimmed before use.

භාවිතය[සංස්කරණය]

උදාහරණ[සංස්කරණය]

  • {{str endswith|foo (bar)|(bar)}} → yes
  • {{str endswith|foo|bar}}
  • {{str endswith|(bar)|foo (bar)}}
  • {{str endswith|foo bar | bar}} → yes
border cases
  • {{str endswith}} → yes
  • {{str endswith||}} → yes
  • {{str endswith|| }} → yes
  • {{str endswith| |}} → yes

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:String-handling templates


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Str_endswith/උපදෙස්&oldid=19240" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි